19 април 2018

Религиозни секти върлуват из Русе

Религиозни секти върлуват спокойно из Русе и предлагат пропагандата си

18 април 2018

Етюдите на Русе

Етюдите на Русе

12 април 2018

11 април 2018

Ремонти за милиони

В Русе ремонтите за милиони се извършват с техника от тинейджърските години на вашите баби