23 юли 2009

Началото на залеза.


Пожар нейде из Влашко.


Парахода Вивалди, завързан за кея за да не избяга. :)

Църквата...

А Вие във Вашият град имате ли си сектанти? Предполагам да!