28 април 2007

Зажадняла маца цоца вода от кофата. :)


Гербер, един брой.
Малко фотографии от центъра на Русе
15 април 2007