30 юни 2017

Mercur 206 срещу течението

Mercur 206 (румънски тласкач) пори дунавските вълни в посока срещу течението.

28 юни 2017

От Виена до Русчук - на една река разстояние

Плаващ концерт "От Виена до Русчук - на една река разстояние" - на кея в Русе, понтон №8.
Музикантите от русенската филхармония бяха разположени на моторен кораб "Вивалди".
По време на концерта се редуваха различни визуални ефекти - водна стена с 3D мапинг прожекции, лазерни и светлинни ефекти над реката.


17 юни 2017

Залез на Дунава при Русе

Залез на Дунава при Русе - понякога ги съжалявам румънците, че нямат такава гледка при Гюргево. :)