28 септември 2018

Настане вечер - месец изгрее...

Настане вечер - месец изгрее,
звезди обсипят сводът небесен;
гора зашуми, вятър повее, -
Балканът пее хайдушка песен!

13 септември 2018