30 юни 2018

Технологични отживелици

Технологични отживелици - все още могат да се срещнат по улиците.