05 април 2013

Петте климатика

В София си имат "Петте кьошета". В Сливен си имат "Петолъчката".
А ние в Русе си имаме "Петте климатика" :)